สวิทซ์บอร์ด สวิตซ์บอร์ด ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้ MDB ตู้สวิตซ์บอร์ด switch board switchboard ตู้ไฟ BlokSeT ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด บริษัทผลิตตู้ไฟฟ้า ขายตู้ไฟ lighting รางไฟ

INVESTMENT NEWS
Investor Relations and Corporate Investment of ASEFA were warmly welcomed by the Stock Exchange of Thailand (SET) at Opportunity Day when ASEFA presented 2015 results and valuable information to investors on December 26, 2015.